Jobs

"Arbeid is zichtbaar gemaakte liefde
Work is love made visible"